Siames

En siames har kort, nästan vit päls, med färgad mask i ansiktet. Siameskatter kan vara brun-, blå eller lilamaskade. Även röd, creme, tabby och varianter av sköldpadd förekommer. En siames är mycket kärleksfull och sällskapssjuk. Den kan vara högljudd och pratsam. Siamesen är intelligent och läraktig. Man kan lära den att gå i koppel, att apportera och även göra konster. Siameser anpassar sig lätt till livet inomhus men föredrar utevistelse med jaktmöjligheter.

siames Livslängden hos siames är mellan 14 och 17 år och den kan väga från 2,5 till 4,5 kg. En nackdel med siamesen är att den kan ha en hel del hälsoproblem. Skelögdhet är en ärftlig defekt hos många siameskatter. Katten tycks inte ha synproblem trots att den skelar. Katter som är skelögda ska inte användas i avel. Ovanan att tugga på tyg förekommer oftare hos siameser än hos andra katter. Beteendet tros bero på stress hos katten. Hjärtsjukdomar är nedärvda inom rasen och angriper klaffar och hjärtmuskeln. En del katter får symtom vid hög ålder, men skulle symtom uppkomma tidigt, måste medicinsk behandling sättas in. Siameskatter som är disponerade för hjärtfel är olämpliga i avel.

Comments are closed.