Kattkul

Roliga katter och kattbilder

Du hittar fler sidor med roliga katter i högerspalten och även i bloggen under kategori kuligheter

Skillnad mellan hundar och katter

En hund tänker: Schysst, de här människorna som jag bor hos ger mig mat, låter mig bo i ett varmt och torrt hus, de tar hand om mig, och bryr sig verkligen om mig. De måste vara gudar!

En katt tänker: Schysst, de här människorna som jag bor hos ger mig mat, låter mig bo i ett varmt och torrt hus, de tar hand om mig, och bryr sig verkligen om mig. Jag måste vara en gud!


Sagt om katter

Katternas hörselorgan är byggda så att den mänskliga rösten smidigt skall kunna gå in genom det ena örat och ut genom det andra. (Stephen Baker)

Om du vill sitta i husets bästa stol får du lyfta på katten. (Okänd)

Om katter kunde tala skulle de låta bli (Nan Porter)

En katt skulle mycket väl kunna bli människans bästa vän, men den skulle aldrig medge det. (Doug Larson)

Min man sa att det fick bli han eller katten. Emellanåt saknar jag honom. (Okänd)


Rolig kattfilm


Standard för huskatter

  1. Huskatten är en stor katt, såvida det inte är en liten katt eller en medelstor katt.
  2. En huskatt har kort, mjuk och glänsande päls, utom när den är lång och rufsig. Ibland är den lång och mjuk eller kort och rufsig eller lite av varje.
  3. Huskatten är svart, röd, grå eller har någon kombination av dessa färger. Huskatten har ränder, såvida den inte är enfärgad eller prickig, eller har medaljong eller väst och stövlar, bläs, fläckar eller strumpor. Ibland är huskatten spotted med randiga fläckar.
  4. Huskattens svans är lång och tunn, såvida den inte är kort och tjock. Svansen kan även vara lång och tjock, eller kort och smal och ibland finns där ingen svans alls.
  5. Inga fel ges för variationer av ovanstående standard.

Huskattringens standard för huskatten


Utdrag ur Nordisk Familjebok 1884

Hus-katten förekommer numera öfver hela jorden, dock icke hos nomadiserande folkstammar, och har blifvit ett verkligt husdjur. Likväl behåller han alltid sin sjelfständighet till en viss grad och underkastar sig menniskan blott så långt, som han sjelf finner för godt. Ju mera man sysselsätter sig med honom, dess större blir hans tillgifvenhet för familjen; men vårdar man sig icke alls om honom, händer det ej sällan, att han löper till skogs och förvildas. Hus-katten är ett mycket vackert, renligt och behagligt djur. Han går med afmätta steg helt tyst, kan springa ganska hastigt en kortare sträcka, klättrar med mycken färdighet och kan äfven simma, men går aldrig frivilligt i vattnet. Bland hans sinnen äro känseln, synen och hörseln mest utbildade; lukten och smaken äro deremot sämre. Pupillerna förändras efter olika ljusstyrka, så att de vid starkt dagsljus äro helt smala, men i mörker stora och runda. Kattens mod är mycket stort och visar sig äfven mot de största hundar. Han parar sig två gånger om året och föder efter 55 dagar på något undangömdt ställe ända till 12 ungar, hvilka äro blinda till nionde dagen. Snart derefter börja de leka och vänjas af modern (kattan) att förtära lefvande rof. Äfven andra däggdjurs ungar plägar man kunna förmå kattan att underhålla och uppfostra. Kattens föda utgöres af råttor, möss, små foglar, däggdjurs- och fogelungar, ödlor, ormar, grodor och insekter; han tycker äfven mycket om fisk och söt mjölk. På sitt rof lurar han med stort tålamod och störtar sig med ett plötsligt språng öfver detsamma. Ehuru katten ofta visar sig inställsam, falsk, hämdlysten och argsint, är han dock bättre än sitt rykte, och de dåliga egenskaperna torde bero på felaktig behandling i hans ungdom. Huskatten gör nytta genom att utrota skadliga gnagare; hans skinn användes till pelsverk, och köttet lär smaka ganska bra. Deremot gör han ofta skada på villebråd och tamfoglar samt blir genom sina bett stundom farlig för menniskan. Någon gång angripes han af vattuskräck liksom hunden; bland hans öfriga sjukdomar är skabben den vanligaste. I anseende till sin stora renlighet lider han föga af ohyra.
Källa: Projekt Runeberg

Comments are closed.