Exotiska husdjur

Jag läste i tidningen i dag att det börjar bli alltmer populärt att skaffa sig mer exotiska husdjur. Det finns en massa regler man måste följa när det gäller det där med husdjur. Det är t ex helt förbjudet att hålla inhemska vilda djur som husdjur. Man får heller inte ha viltfångade djur som husdjur. Apor, rovdjur och rovfåglar får heller inte hållas som husdjur.

Men genom att reglerna inte är heltäckande så kan man t ex importera upp till fem gnagare utan särskilda tillstånd. Därför vet Jordbruksverket inte längre vilka djur som finns i Sverige. Några av de senaste tillskotten bland husdjuren är afrikanska pygméigelkottar, präriehundar, gambiska hamsterråttor.

Problemet med detta är väl helt uppenbart. Vissa av djuren är inte alls anpassade till att vara sällskapsdjur. Det är inte helt klart hur man ska sköta dem och vissa av dem kan bära på sjukdomar som vi inte känner till. Exotiska djur räknas inte som husdjur enlikt svensk lag och ska därför hållas som djurparksdjur, vilket innebär att de ska ha stora ytor att röra sig på. Det är inte helt enkelt att uppfylla dessa krav. Därför tycker jag att man ska avstå från att skaffa denna typ av husdjur, även om det kan verka häftigt att ha ett djur som ingen annan har.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *